Curs de Expert achizitii publice, 9 – 16 noiembrie 2013

March 18th, 2013

Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională FORMATEST vă invită la cursul acreditat de perfecționare profesională pentru ocupația de Expert achiziții publice (COR 241940). Cursul este autorizat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), iar diplomele eliberate în urma absolvirii cursului sunt recunoscute de către Ministerul Educatiei și Ministerul Muncii din România.

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-și dezvolte competențele legate de obținerea cunoștințelor și deprinderilor necesare expertului în achiziții publice, în special:

Angajaților din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic – membrii în comisii de evaluare a ofertelor
Reprezentanților firmelor private care beneficiază de finanțări europene și care trebuie să realizeze achiziții publice conform legislației în vigoare
Reprezentanților firmelor de consultanță pe accesarea de fonduri europene.

Beneficiile cursului
La finalul cursului, absolvenții vor avea cunoștințe și competențe necesare pentru:
•    definirea noțiunilor terminologice utilizate în procesul achizițiilor publice și a celor necesare planificării achizițiilor publice
•    întocmirea documentațiilor de atribuire, a contractului, precum și a dosarului de achiziții publice
•    derularea procedurilor on line și desfășurarea licitaților electronice
•    derularea și finalizarea contractelor de achiziții publice
•    analizarea și aplicarea legislației specifice și în oferirea consultanței de specializare

Desfășurarea cursului
Cursul se desfășoara pe durata a 72 de ore (24 ore de teorie și 48 de ore de practică) în cadrul cărora se acumulează cunoștințe necesare derulării procedurilor de achiziții publice, se analizează studii de caz, se discută spețe relevante pentru procedura achizițiilor publice.

Cursul se finalizează cu examen de absolvire ANC/ CNFPA, în urma căruia se vor elibera diplome recunoscute de către Ministerul Educației și Ministerul Muncii din România.

Cursul se desfășoară după următorul program:
Sesiunea de pregătire teoretică:  9 – 10 noiembrie 2013, 16 noiembrie 2013
Sesiunea de aplicații practice: 11 noiembrie -15 noiembrie 2013
Examenul de absolvire: 17 noiembrie 2013

Cursul va fi susținut de domnul Paul Tîmpa, lector FORMATEST acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și consultant specializat în investiţii şi achiziţii publice, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. Domnul Paul Tîmpa a susținut peste 10 sesiuni ale cursului de Expert achiziții publice (COR 241940) pentru un număr total de aproximativ 150 de participanți.

Înscrierea și taxa de participare
Taxa de participare la curs este de 700 lei/cursant.
Numărul locurilor în grupă este limitat! Înscrierile se fac în ordinea primirii formularelor de înscriere.

Înscrierea la examenul de absolvire ANC (CNFPA) se face pe baza diplomei de absolvire a unei forme de învățământ superioare!

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.