Cursuri acreditate

FORMATEST este furnizor acreditat de formare profesională pentru următoarele ocupații: Manager de proiect (COR 242101),  Expert achiziții publice (COR 214946), Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (COR 242213), Director de program (COR 112013), Manager al sistemului de management de mediu (COR 325702), Competențe antreprenoriale.  Vă invităm să citiți mai jos informații despre fiecare dintre aceste cursuri și să urmăriți datele de lansare ale noilor sesiuni în secțiunea Știri.

pizap.com13812456781121

Manager de proiect

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-și dezvolte competențe legate de planificarea, realizarea și conducerea activităților unui proiect. Cursul se desfășoară pe durata a 90 de ore și este structurat în patru module, conform cerințelor standardului ocupațional. Cele patru module conțin 30 ore de teorie și 60 ore de practică, în care se analizează studii

citeste

Expert achiziții publice

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-și dezvolte competențele legate de obținerea cunoștințelor și deprinderilor necesare expertului în achiziții publice, în special: angajaților din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic, membrilor în comisiile de evaluare a ofertelor, reprezentanților firmelor private care beneficiază de finanțări europene și care trebuie să realizeze achiziții publice

citeste

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să înțeleagă mecanismele finanțărilor europene și modul în care pot accesa acest tip de fonduri. Cursul are un caracter practic și aplicativ, fiecare dintre cursanți având posibilitatea de a dezvolta un proiect pe baza noțiunilor teoretice aflate în cadrul cursului. Proiectele elaborate de cursanți în cadrul perioadei de

citeste

Manager al sistemului de management de mediu

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor interesate să-şi dezvolte competenţele legate de planificarea, realizarea documentaţiei, implementarea şi evaluarea unui sistem de management de mediu care să ducă la: – îmbunătăţirea performanţei de mediu, – reducerea costurilor prin eficientizarea folosirii energiei şi apei şi prin managementul deşeurilor, – reducerea riscurilor de poluare accidentala şi alte emisii in

citeste