Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

September 26th, 2013

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să înțeleagă mecanismele finanțărilor europene și modul în care pot accesa acest tip de fonduri.
Cursul are un caracter practic și aplicativ, fiecare dintre cursanți având posibilitatea de a dezvolta un proiect pe baza noțiunilor teoretice aflate în cadrul cursului. Proiectele elaborate de cursanți în cadrul perioadei de practică vor fi discutate în ultima zi de curs și fiecare cursant va primit feed-back personalizat din partea trainerului.
Cursul se desfășoara pe durata a 90 de ore (30 ore de teorie și 60 ore de practică individuală), în cadrul cărora se analizează studii de caz, se inițiază și se dezvoltă proiecte ale cursanților.
În urma examenului de absolvire, cursanții vor primi un certificat de absolvire și un supliment descriptiv al competențelor  manageriale validate prin examenul de absolvire. Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovației, fiind recunoscute și in Uniunea Europeană.

pizap.com13812482044014

Alegeți cu încredere serviciile FORMATEST. Până în acest moment am organizat 8 de sesiuni ale cursului de Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, respectiv:

06.12.2010 – 15.12.2010
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 2 grupe
20.12.2010 – 30.12.2010
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 2 grupe
14.02.2011 – 02.03.2011
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
11.04.2011 – 19.05.2011
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
21.11.2011 – 05.12.2011
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
08.06.2012 – 14.06.2012
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene