Expert achiziții publice

September 26th, 2013

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-și dezvolte competențele legate de obținerea cunoștințelor și deprinderilor necesare expertului în achiziții publice, în special: angajaților din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic, membrilor în comisiile de evaluare a ofertelor, reprezentanților firmelor private care beneficiază de finanțări europene și care trebuie să realizeze achiziții publice conform legislației în vigoare, reprezentanților firmelor de consultanță pe accesarea de fonduri europene.
Cursul se desfășoară pe durata a 72 de ore (24 ore de teorie și 48 de ore de practică) în cadrul cărora se acumulează cunoștințe necesare derulării procedurilor de achiziții publice, se analizează studii de caz, se discută spețe relevante pentru procedura achizițiilor publice.
Beneficiile cursului
La finalul cursului, absolvenții vor avea cunoștințe și competențe necesare pentru:
– definirea noțiunilor terminologice utilizate în procesul achizițiilor publice și a celor necesare planificării achizițiilor publice
– întocmirea documentațiilor de atribuire, a contractului, precum și a dosarului de achiziții publice
– derularea procedurilor on line și desfășurarea licitaților electronice
– derularea și finalizarea contractelor de achiziții publice
– analizarea și aplicarea legislației specifice și în oferirea consultanței de specializare
În urma examenului de absolvire, cursanții vor primi un certificat de absolvire și un supliment descriptiv al competențelor  manageriale validate prin examenul de absolvire. Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovației, fiind recunoscute și in Uniunea Europeană.

pizap.com13812476678133

Alegeți cu încredere serviciile FORMATEST. Până în acest moment am organizat 19 de sesiuni ale cursului de Expert achiziții publice, respectiv:
14.11.2009 – 05.12.2009
Expert achizitii publice
16.01.2010 – 30.01.2010
Expert achizitii publice
20.02.2010 – 06.03.2010
Expert achizitii publice
17.04.2010 – 24.04.2010
Expert achizitii publice
19.04.2010 – 30.04.2010
Expert achizitii publice
22.05.2010 – 12.06.2010
Expert achizitii publice
25.09.2010 – 02.10.2010
Expert achizitii publice
06.11.2010 – 20.11.2010
Expert achizitii publice
12.02.2011 – 26.02.2011
Expert achizitii publice
11.04.2011 – 20.05.2011
Expert achizitii publice
14.05.2011 – 30.05.2011
Expert achizitii publice
17.09.2011 – 24.09.2011
Expert achizitii publice
19.11.2011 – 03.12.2011
Expert achizitii publice
04.02.2012 – 18.02.2012
Expert achizitii publice
09.06.2012 – 16.06.2012
Expert achizitii publice
17.11.2012 – 24.11.2012
Expert achizitii publice
13.12.2012 – 20.12.2012
Expert achizitii publice
13.04.2013 – 27.04.2013
Expert achizitii publice
03.09.2013 – 08.09.2013
Expert achizitii publice