Instruiri

Formatest oferă  sesiuni de instruire livrate special pentru organizații, firme sau instituții, în afara sistemului de open-training. Instruirile au la bază o programă de pregătire acreditată pe baza unui standard ocupațional, dar aceasta este adaptată nevoilor specifice ale cursanților. În acest sens, înaintea elaborării suportului de curs, se realizează o analiză a nevoilor de formare.

FORMATEST a organizat din perspectiva contractantului unic, al subcontractantului sau al contractantului asociat peste 20 de sesiuni de instruire pentru beneficiari din cadrul unor proiecte cu finanțare europenă (POSDRU, POSMediu, PODCA).

Instruirea în domeniul achizițiilor publice a reprezentanților ONG-urilor în cadrul proiectului “Susţinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii şi politici publice locale durabile”, derulat de Centrul pentru Politici Publice Cluj-napoca, finanțat prin PODCA – septembrie 2013

pizap.com13812586281182

Instruirea personalului Administrației Parcului Național Munții Rodnei în tehnici de interpretare a peisajului în cadrul proiectului „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”  finanțat prin POS Mediu, iunie – octombrie 2012

Fotor0100981829
Instruirea membrilor UIP în cadrul proiectului “Asistenţă Tehnică pentru Acordarea de Sprijin în Gestionarea și Implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Mureș”  finanțat prin POS Mediu, iunie 2012

Instruirea tutorilor din cadrul proiectului “DRUMUL SPRE SUCCES” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, iulie – august 2012, iulie – august 2011

pizap.com13812961274721

Instruirea membrilor UIP în cadrul proiectului “Asistenţă Tehnică pentru Acordarea de Sprijin în Gestionarea și Implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul  Vrancea”  finanțat prin POS Mediu, aprilie – mai 2011

Instruirea angajaților Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş în proiectul “Specializarea personalului implicat în furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi primariilor din judeţul Argeş”, finanţat prin PODCA, decembrie 2010 – aprilie 2011

pizap.com13812963243392
Instruire în proiectul “Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici”, finanţat prin Fondul Social European, PODCA, derulat de Consiliul Local Sighișoara și Centrul pentru Politici Publice din Cluj-Napoca – mai 2010

pizap.com13812967725023

Instruire in proiectul “Alimentarea cu apă potabilă a satelor Cig, Sărăuad şi Valea Morii din oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare”, finanțat prin Programul Phare 2005,  derulat de Consiliul Local Tășnad, august 2010

Instruire pentru proiectul “Extindere reţea de canalizare menajeră în satele Dumbrăviţă şi Chechiş, comuna Dumbraviţă”, finanțat prin Programul Phare 2005, derulat de Consiliul Local Dumbraviţă, august 2010

Instruire în proiectul „Canalizare în localitatea Ciucea, judeţul Cluj” finanțat prin Programul Phare 2005, derulat de Consiliul Local Ciucea, aprilie 2010

Instruirea personalului pentru proiectul „Eco – Sistem Târgu Lăpuş  proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor menajere” finanțat prin Programul Phare 2005, derulat de Consiliul Local Târgu Lăpuş, aprilie 2009

Instruire în proiectul “Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în localităţile Tăşnad, Săuca, Săcăşeni, Santău, Pir, Craidorolţ şi Cehal, din judeţul Satu Mare”, finanțat prin Programul Phare 2005,  derulat de Consiliul Local Tășnad, aprilie 2009