Manager al sistemului de management de mediu

August 26th, 2013

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor interesate să-şi dezvolte competenţele legate de planificarea, realizarea documentaţiei, implementarea şi evaluarea unui sistem de management de mediu care să ducă la:
– îmbunătăţirea performanţei de mediu,
– reducerea costurilor prin eficientizarea folosirii energiei şi apei şi prin managementul deşeurilor,
– reducerea riscurilor de poluare accidentala şi alte emisii in mediu,
– reducerea unor costuri de curăţare a mediului,
– conformarea cu legislaţia în vigoare, reducerea riscului de neconformitate legislativă şi a costurilor subsecvente.
Durata cursului este de 120 de ore dintre care 40 ore de teorie şi 80 ore de practică.
În urma examenului de absolvire, cursanții vor primi un certificat de absolvire și un supliment descriptiv al competențelor  manageriale validate prin examenul de absolvire. Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovației, fiind recunoscute și in Uniunea Europeană.

pizap.com13812494268426