Proiecte

Proiecte și campanii
FORMATEST derulează, împreună cu partenerii, proiecte de educație a adulților și campanii de informare și conștientizare în domeniile de expertiză, dintre care menționăm: „Resurse umane performante în zonele rurale din regiunea de Nord-Vest”, finanțat prin POSDRU, “Training for the future in CEE countries”, finanțat prin programul Leonardo da Vinci, Transfer de inovație, “Grădina comunitară urbană” finanțat prin Fondul pentru Inovare Civică, “Roșia Montană în imagini” și “Adoptă o casă la Roșia Montană”, finanțate prin Administrația Fondului Cultural Național.

Grădina Comunitară Urbană
Beneficiar: Asociația Efectul Fluture
Parteneri: FORMATEST,  Clubul  Ecologic Transilvania – CET
Perioada de desfășurare: iulie 2013 – noiembrie 2013
Proiect finanțat prin Fondul pentru Inovare Civică

Proiectul “Grădina Comunitară Urbană” propune metode și activități specifice de implicare pentru a spori practica grădinilor comunitare în rândul cetățenilor și interesul autorităților pentru susținerea prin politici locale a acestui tip de demers.

Obiective:
1. Amenajarea unei grădini urbane comunitare de 220 mp în Cluj Napoca, pe acoperișul Fabricii de Pensule, spațiu dedicat culturii contemporane.
2. Organizarea a 5 evenimente dedicate practicilor civice în grădinăritul urban.
3. Încurajarea cetățenilor de a crea grădini urbane prin organizarea unui concurs online.
4. Implicarea autorităților locale clujene în realizarea unei politici locale privind grădinăritul urban.

Pentru amenajarea grădinii comunitare a fost aleasă ca locație terasa de acoperiș a clădirii Fabricii de Pensule, spațiu colectiv de artă contemporană din Cluj Napoca. Proprietarul clădirii a fost de acord să semneze un protocol prin care pune la dispoziție, gratuit, o suprafață de 220 mp pentru amenajarea unei grădini de acoperiș și crearea unui spațiu înierbat pentru evenimente. Astfel, spațiul ar permite atât găzduirea unei grădini, cât și a amenajării unei locații pentru întâlniri, seminarii de grădinărit și proiecții video. Este planificat ca pentru amenjarea grădinii să se realizeze lucrări specifice de hidroizolare și pregătire a straturilor de materiale necesare cultivării, inclusiv a solului. O parte a grădinii va fi amenajată în sistem extensiv (15 cm grosime substrat pamant, max. 100kg/mp), amenajare ce va fi realizată de o firmă specializată în domeniu. Astfel, spațiul va fi acoperit cu un strat vegetal (gazon și plante suculente). Partea de grădină amenajată în sistem intensiv (legume, plante aromatice) va fi realizată în containere speciale și va reprezenta efectiv grădina comunitară. Aceasta se va baza pe practici agricole ecologice și soiuri tradiționale, pentru promovarea varietăților locale. Grădina comunitară în sistem intentiv va fi întreținută lunar de către voluntarii asociațiilor pentru partea de irigații, plivire, înlocuirea plantelor moarte etc.

Fotor01012190753

Patrimoniul din Roşia Montană in imagini
Beneficiar: Asociația Alburnus Maior
Parteneri: ARA – Arhitectură, Restaurare, Arheologie, FORMATEST, ExtraArt
Perioada de desfășurare: aprilie 2012 – noiembrie 2012
Proiect finanțat prin AFCN
Proiectul și-a propus creşterea conştientizării publicului referitor la valorile patrimoniului din Roşia Montană prin intermediul unei expoziţii vizuale itinerante în spaţiul public. Expoziţia a avut la bază inventarierea patrimoniului din Roşia Montană prin intermediul unei arhive foto-video realizată de 8 artişti fotografi. Cei 8 fotografi au participat la un workshop privind peisajul cultural minier din Roşia Montană susţinut de specialişti din domeniu. Ca urmare a promovării arhivei de imagini prin intermediul expoziţiei itinerante, a DVD-urilor de prezentare şi a site-ului web (www.rosiamontanainimagini.ro)  s-a urmărit  implicarea publicului larg în promovarea şi protejarea patrimoniului din Roşia Montană. În acest sens au fost organizate, concomitent cu expoziţiile itinerante din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Roşia Montană, activităţi cultural artistice care să presupună implicarea efectivă a publicului în protejarea patrimoniului, inclusiv o campanie de fundraising.

Fotor01012185029

Resurse umane performante în zonele rurale din regiunea de Nord-Vest
Beneficiar: Asociația One-Profi
Parteneri: Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj, FORMATEST si SC MILENIUM Complex turistic SRL
Perioada de desfășurare: aprilie 2012 – august 2013
Proiect finanțat prin POSDRU

Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană prin contractul POSDRU/110/5.2/G/88992, are ca scop creșterea gradului de ocupare a persoanelor inactive, a șomerilor, șomerilor tineri și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural din regiunea NV prin asigurarea accesului la servicii de consiliere și formare profesională.  Grupul țintă este format din 120 persoane din mediul rural, din județele Cluj și Bihor, fiind structurat astfel:  40 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, 20 de persoane inactive, 20 de șomeri, 20 de șomeri tineri, 20 de șomeri peste 45 de ani. În cadrul proiectului au fost organizate cursuri de calificare pentru ocupațiile de administrator de pensiune turistică, cameristă, recepționer, lucrător în construcții, agent de curățenie, fiecare dintre cursanți beneficiind de consiliere profesională și accesul la un târg al locurilor de muncă în domenii non-agricole.

oneprofi2

TRAINEAST – Training for the future in CEE countries
Beneficiar:  FORMATEST
Parteneri: KOVET Association for sustainable economies (Ungaria), TIME Foundation (Bulgaria), CSR Turkey (Turcia)
Perioada de desfășurare: martie 2010 – martie 2012
Proiect finanțat prin programul Leonardo da Vinci, Transfer de inovație

Proiectul TRAINEAST – “Training for the Future in CEE countries” (www.traineast.org) este un parteneriat între patru organizații neguvernamentale din patru țări (România, Ungaria, Bulgaria și Turcia) care doresc să se implice activ în crearea unui sistem de educație continuă în domeniul sustenabilității și responsabilității firmelor. Proiectul TRAINEAST a apărut deoarece nu exista un set de materiale de training care să aibă ca temă sustenabilitatea și responsabilitatea întreprinderii văzută ca sistem și nu ca o campanie de imagine. Astfel, ne-am dorit ca prin acest proiect să creăm premisele construirii unui sistem de educație continuă care să poate fi folosit atât de către companii pentru angajații lor cât și de alți furnizori de formare profesională interesați în educarea tinerilor întreprinzători.
Scopul proiectului este de a forma traineri pentru organizarea unor sesiuni de training speciale pe tema sustenabilității și responsabilității sociale și de mediu a firmelor. Formarea trainerilor s-a realizat pe baza transferului de inovație și a schimbului permanent de informații și materiale cu partenerii, toți activi în educația formală și non-formală în țările de unde provin.
Materialele de training folosite au fost elaborate de partenerul ungar KÖVET în anul 2006 în cadrul unui proiect pilot finanțat prin programul Leonardo da Vinci. Acum aceste materiale de training au fost adaptate și traduse în limbile română, bulgară și turcă.
Proiectul a început în martie 2010 și s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani.  Au fost realizate următoarele activități principale:
– Adaptarea și traducerea materialelor de training (suport de curs, prezentări, ghid de training, film educațional)
– Participarea trainerilor din România, Bulgaria, Turcia la o școală de vară experimentată și la un modul de ToT în Ungaria
– Organizarea a 3 școli de vară în România, Bulgaria, Turcia, susținute de trainerii locali sub supravegherea trainerilor din cadrul asociației KÖVET din Ungaria
– Organizarea unei conferințe pentru diseminarea rezultatelor în Cluj-Napocatraineast

 

 

Leave a Reply