Descriere

Asociația Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională, acronim FORMATEST este o organizație non-profit constituită în martie 2006 cu scopul de a oferi prin cursurile organizate o bază solidă de formare profesională în conformitate cu standardele ocupaționale în vigoare.

FORMATEST oferă o gamă largă de cursuri de formare, perfecționare și specializare folosind metode de training interactive și lectori experimentați. Cursurile oferite sunt concentrate în special în zona managementului și a competențelor antreprenoriale, cuprinzând cursurile de manager de proiect, manager al sistemului de management al calității, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale, director de programe, formator, manager resurse umane etc. Prin oferta de cursuri, FORMATEST vine atât în întâmpinarea nevoilor de specializare și perfecționare în firme, cât și în organizații ne-guvernamentale și instituții publice.

Scopul FORMATEST: Crearea cadrului necesar organizării şi desfăşurării activităţilor de educație permanentă, formală și non-formală (informare, conștientizare, formare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale).

Obiectivele FORMATEST:
(1) Asigurarea unor servicii integrate de înaltă calitate în domeniul educaţiei continue a adulţilor, al cercetării aplicative şi al consultanţei pentru formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale în conformitate cu standardele ocupaţionale şi de pregătire profesională în vigoare;
(2) Elaborarea, implementarea, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor de formare profesională, managerială şi antreprenorială;
(3) Îmbunătăţirea educaţiei permanente în orice domeniu (cultural, artistic, economic, social, de mediu etc.) a tuturor persoanelor, în mod deosebit a tinerilor, femeilor şi a persoanelor cu dizabilităţi psiho-fizice precum şi a persoanelor defavorizate social, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare;
(4) Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale

 

Viziune

Viziunea FORMATEST: un sistem integrat, transparent şi flexibil de educație formală și non-formală care implică informare și conștientizare, formare profesională, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale.

Misiune

Misiunea FORMATEST este să faciliteze acccesul oricărei persoane interesate la programele de educaţie continuă, formală și non-formală, precum și la procesul de evaluarea şi certificare a competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale.

Experienta

Sesiuni open training
FORMATEST este furnizor acreditat de formare profesională pentru ocupațiile de manager de proiect, manager al sistemului de management de mediu, expert achiziții publice, director de program, expert accesare fonduri structurale. Din 2006 în prezent, FORMATEST a organizat peste 50 sesiuni de instruire autorizate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru un număr de peste 900 de cursanţi. FORMATEST organizează, în afara cursurilor acreditate ANC, cursuri la cerere pe teme de: comunicare, managementul timpului, management organizațional, probleme de mediu și sustenabilitate, social media, însumând până în acest moment peste 20 de sesiuni de formare neacreditată ANC pentru un număr de peste 400 de cursanți.

Sesiuni de instruire organizate în cadrul unor proiecte și programe
FORMATEST a organizat din perspectiva contractantului unic, al subcontractantului sau al contractantului asociat peste 20 de sesiuni de instruire pentru beneficiari din cadrul unor proiecte cu finanțare europenă (POSDRU, POSMediu, PODCA). O listă a celor mai importante contracte este prezentată în secțiunea Instruiri.

 

Echipa

FORMATEST are următoarea structură organizatorică de conducere:
1. Adunarea Generala a Membrilor
2. Consiliul Director
3. Președinte executiv

Membrii FORMATEST sunt persoane fizice sau juridice care doresc să se implice activ în elaborarea și implementarea acțiunilor, programelor și proiectelor destinate formării, evaluării și certificării competențelor profesionale, manageriale și antreprenoriale. Calitatea de membru se dobândește la cerere și este validata de către Adunarea Generala a Membrilor.

Consiliul Director este format, în acest mandat, din Ioan Morar, Mircea Olaru-Zăinescu și Sorana Olaru-Zăinescu.

Structura executivă  a FORMATEST este asigurata de Președintele executiv și de Managerul centrului.  Președintele executiv este, în acest mandat,  Sorana Olaru-Zăinescu. Managerul centrului este Alin-Claudiu Olărescu.

FORMATEST lucrează cu lectori profesioniști, acreditați ANC, pentru fiecare din cursurile oferite.

 

DSCN3175

Alin Claudiu Olarescu

Training Manager

DSC_0176

Mircea Olaru-Zainescu

Secretar general

DSCN3205

Sorana Olaru-Zainescu

Președinte executiv